Nowa wersja Optimy 2018.0.1

Środa, 15 listopada 2017 r.

 

Nowa wersja

Comarch ERP Optima (2018.0.1.) 

 

Aktualizacje związane ze zmianami w przepisach:

 • umożliwione zostało naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2016 r.
 • udostępniona została wysyłka deklaracji VAT-9M(6 i 7) do systemu e-Deklaracje za pomocą podpisu niekwalifikowanego
 • opracowana została konwersja listy KŚT2010 do KŚT2016 wraz z podmianą na kartach środków trwałych
 • dostępne zostało odnotowanie przydzielanego przez ZUS indywidualnego rachunku składkowego i realizację przelewów do ZUS od 1.01.2018 na ten nowy rachunek, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 1027)
 • pojawiła się mozliwość zmiany w naliczaniu składek na FGŚP za pracowników spokrewnionych z pracodawcą oraz osoby współpracujące zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2017, poz. 1557)

 

Główne nowości Comarch ERP Optima 2018.0.1:

 • umozliwone zostało generowania opisu analitycznego na słownikach (grupy towarowe, towary, konta księgowe) oraz na dokumentach (Faktury zakupu i sprzedaży, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dodatkowa przychodów i kosztów oraz dokumenty polecenia księgowania)
 • dostepne jest dodanie dowolnej liczby działalności na formularzu kwot indywidualnych wspólnika
 • udostępniona została funkcja weryfikacji kontrahentów unijnych w bazie VIES
 • wprowadzona została automatyczna weryfikację statusu VAT kontrahenta na dokumentach handlowych z zapisywaniem historii wyników weryfikacji podatnika VAT do bazy danych.
 • mozliwość automatycznego import i eksport danych za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów
 • przygotowana została nowa wersja pomocy do programu dostępną pod przyciskiem F1
 • zbudowana została funkcja bezpośredniej integracji z kurierem DPD oraz rozwinęliśmy mechanizm wysłania paczek za pomocą Sendit
 • uruchominoa została funkcjonalność usuwania rozliczeń z poziomu listy dokumentów handlowych generujących płatność
 • na dokumentach handlowo magazynowych, na zakładce [Kontrahent] dodane zostało pole z pocztą kontrahenta, które jest przenoszone na wydruki
 • umożliwione zostało dodanie w programie logo firmy, które jest drukowane na dedykowanych wydrukach Faktury Sprzedaży
 • na listach dokumentów handlowo magazynowych udostępniliśmy opcję seryjnej zmiany kategorii z nagłówka dokumentu
 • wprowadzona jest funkcję przeglądania działań wykonywanych przez Serwis Operacji Automatycznych
 • dodana jest kontrolę limitu 14/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego
 • umożliwione jest wyliczanie kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków proporcjonalnie do liczby dni zasiłkowych

 

Nowe funkcje poszerzające interacje z ERP 4.0:

 • w module Analizy BI dodane zostały raporty prezentujące dane rozbite przez wymiary analityczne oraz wprowadzone zostały raporty z obszaru ankiet CRM oraz Ewidencji Dodatkowej. Stworzone zostały także nowe miary i wymiary m.in. w raportach Rezerwacji Odbiorców oraz Serwisu
 • rozszerzono współpracę z Comarch Mobile o możliwość wypełniania na urządzeniach mobilnych ankiet wysłanych z Comarch ERP Optima. Wypełnione ankiety synchronizowane są wraz z powiązanym zadaniem lub kontaktem do modułu CRM Plus w Comarch ERP Optima. Funkcjonalność będzie dostępna we współpracy z wersją 2018.0.1 Comarch Mobile

 

 

Aktualizacja Optimy

do wersji 2018.0.1.0549

 

 

 

 

tagi:
⇦ wszystkie Aktualności
Strefa klienta