Kasa/Bank

Comarch ERP Optima Kasa/Bank to moduł umożliwiający ujęcie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Na podstawie danych zgromadzonych w module Kasa/Bank można wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy. 

 

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank zapewnia: 

 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych 

 • definiowanie dowolnych form płatności 

 • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej 

 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie 

 • możliwość generowania dokumentów kompensat 

 • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z listy dokumentów nierozliczonych 

 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności 

 • możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald 

 • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank 

 • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy 

 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz 
    

 

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank Plus pozwala dodatkowo na: 

 • prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych) 

 • rozliczanie delegacji krajowych 

 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu. 

 

 

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank  wymagany jest do modułów Comarch ERP Optima: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus.

Strefa klienta